Turquality Yönetimi

TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşmış veya
marka potansiyeli olan firmaların

Üretimlerinden veya satıştan pazarlamalarına,
Satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar,

bütün süreçleri kapsayacak şekilde;

Yönetsel Bilgi Birikimi
Kurumsallaşma
Gelişimlerini sağlamak suretiyle

uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla
oluşturulmuş destek platformudur.

PROGROUP Danışmanlığın hazırlamış olduğu,
Turquality yönetimi ile ilgili bilgilere aşağıdaki PDF dökümantasyonundan erişebilirsiniz, ya da Turquality yönetimi için bu linke tıklayabilirsiniz.

Turquality Yönetimi