Uzmanlık Sertifika Programları

  • Bütçe Planlama
  • İnsan Kaynakları
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Dış Ticaret
  • Satın Alma
  • Finans
  • Maliyet Muhasebesi
  • Kalite Yönetimi
  • Üretim Planlama