Temel İlke ve Değerlerimiz

  • ProAktif Olmak
  • Sistem Düşüncesini Benimsemek
  • Önce Anlamak Sonra Anlaşılmak
  • Sinerji Oluşturmak Yenilenmek
  • Niteliksel Değişimi Sağlamak
  • Vizyon Paylaşımı Yapmak
  • Kazanırken Kazandırmak
  • Önyargılardan Arınmak
  • Karşıtların Savaşımı Sonucu Sentez Oluşturmak
  • Teknolojiyi En İyi Şekilde Kullanmak